İktisat Bölümü- Doktora yeterlilik çalışma Listesi


Merhabalar, doktora yeterlilik sınavına hazırlanırken, benzer bir liste için neler vermezdim diye düşündüm...

Tezimin sonlarına yaklaştığım ve uzun bir zamandır bu nedenle sessiz kaldığım bu süreçte, bir arkadaşıma yardım için paylaştığım listemi kamuya mal etmek istedim :)

Zaman serisi ekonometrisi ve maliye ile ilgili biraz zenginleştirme ile geçilemeyecek yeterlilik jürisi yoktur diyorum. Ve lütfen "kurum sınavlarına hazırlık" konseptli kitaplardan uzak durunuz, faydası olmaz...

Tez konunuzu neden seçeceğinizi ve basit temellerini muhakkak bilin. Banko sorudur :)


İktisat Doktora Yeterlilik Çalışma Listem
Erinç Yeldan
İktisadi Büyüme ve Bölüşüm
Mesut Küçükalay
İktisadi Düşünce tarihi
Ramanathan
Introductory Econometrics with Applications
Woolridge
Introductory Econometrics
Browning&Zupan
Microeconomics
Blanchard&Amighini&Giavazzi
Macroeconomics
Bildirici&Parasız
Finansal Makroekonomi
Fatih Özatay
Parasal İktisat Kuram ve Politika
Frederic S. Mishkin
Para Teorisi- Politikası
Mahfi Eğilmez- Ercan Kumcu
Ekonomi Politikası
Mahfi Eğilmez
Makroekonomi
Halil Seyidoğlu
Uluslararsı İktisat
Murat Donduran
Açık Arşiv- Mikro Notları
Rogoff&Reinhart
Bu defa Farklı

Sevgiler
CEREN

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS